اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت مسمومیت با متانول

پاورپوینت مسمومیت با متانول - بنام خدا مسمومیت با متانول مقدمه متانول(الکل متیلیک،الکل چوب)الکلی بی رنگ و با بوی الکلی ناچیز بوده و به عنوان ح...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مسائل حقوقی وقواعد حاکم برقراردادهای تجاری داخلی

پاورپوینت مسال حقوقی وقواعد حاکم برقراردادهای تجاری داخلی - بنام خدا سمینار مسائل حقوقی وقواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی ( نظری و کاربردی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مسائل حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی

پاورپوینت مسال حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی - بنام خدا سمینار مسائل حقوقی وقواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی ( نظری و کار...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مزایای کارکنان

پاورپوینت مزایای کارکنان - بنام خدا مزایای کارکنان مطابق با استاندارد بین المللی حسابداری 19 3 هدف و دامنه کاربرد تاریخ اجرا اول ژا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها

پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها - بنام خدا File Structure File Structure مرور ي اجمال ي بر سيستم نگاهدار ي داده ها (File ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن سازی موفقیت ها و چالش ها

پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن سازی موفقیت ها و چالش ها - بنام خدا 1 مروری بر برنامه های ایمن سازی موفقیت ها و چالش ها 2 تولید واکسن ها...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مرتب سازي سريع

پاورپوینت مرتب سازي سريع - بنام خدا 1 مرتب سازي سريع Quicksort ساختمان داده ها و الگوريتمها 2 Quicksort Hoare در سال 1962 پيشنهاد كرده است ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort - بنام خدا مرتب سازي سريع Quicksort ساختمان داده ها و الگوريتمها Quicksort Hoare در سال 1962 پيشنهاد كرده ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراقبت پي آمدهاي نامطلوب ايمنسازي

پاورپوینت مراقبت پي آمدهاي نامطلوب ايمنسازي - ب ه نام خداوند هستي بخش AEFI Advers event following immunization مراقبت پي آمدهاي نامطلوب ايمنسا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراکز رشد و راه کارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی

پاورپوینت مراکز رشد و راه کارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی - بنام خدا مراكز رشد ( Incubator ) و راهکارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی س...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراحل اجرایی پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم

پاورپوینت مراحل اجرایی پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم - بنام خدا مراحل اجرايي پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درما...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین

پاورپوینت مدیریت مواد زاد خطرناک تحت قوانین - بنام خدا مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA بخش اول کلیات حوادث ناگوار ناشی از HW انگل...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل